Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od początku bieżącego roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" działające na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozszerzyło swoją działaność.

Zmieniony został numer telefonu Pogotowia "Niebieska Linia" na 800-12-00-02 i obecnie osoby doznające przemocy oraz świadkowie mogą korzystać z pomocy konsultantów "Niebieskiej Linii" bezpłatnie i przez całą dobę.

Nowa oferta Pogotowia "Niebieska Linia" obejmuje m.in.:

  • konsultacje w jęz. angielskim - poniedziałki, godz. 18:00-22:00;
  • konsultacje w jęz. rosyjskim - wtorki, godz. 18:00-22:00;
  • konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype także dla osób posługujących sie językiem migowym (pogotowie.niebieska.linia) - poniedziałki, godz. 13:00-15:00.

Dodatkowo kontunuowane są porady prawne, konsultacja dla służb, podejmowane są interwencje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia klienta. Prowadzona jest również baza danych placówek specjalizujących się w pomaganiu osobom doznającym przemocy w rodzinie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej "Sapere Aude" udziela pomocy pokrzywdzonym i osobom im najbliższym oraz świadkom, w ramach realizowanego zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Zadanie jest realizowane w Szczytnie przy ul. Ogrodowej 18 oraz w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 47, w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zakres pomocy określa szczegółowo umowa zawarta z Ministerstwem Sprawiedliwości i obejmuje pomoc prawną, psychologiczną, psychiatryczną, materialną oraz inne rodzaje wsparcia pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom dla nich najblizszym.

Ośrodki pomocy pokrzywdzonym przestępstwem znajduja sie w Szczytnie przy ul. Ogrodowej 18 i w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 47, są czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 08:00 - 15:00, w piatki w godz. 13:00 - 20:00, w sobotę w godz. 08:00 - 12:00. Ponadto, każdego dnia (za wyjatkiem niedziel) jest pełniony dyżur telefoniczny do godz. 20:00, Szczytno - nr tel. 516 360 654, Olsztyn - nr. tel. 516 360 757.

Pomoc jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości i jest nieodpłatna dla beneficjentów.

Licznik odwiedzin: 151178