Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Marta Cichowicz

 p.o. Kierownika

Marta Obrębska

Główny księgowy

Elżbieta Pralicz

Kancelaria

Stypendia socjalne, Fundusz alimentacyjny

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, KIS,

Karta Dużej Rodziny

Joanna Karaś

Program 500+, Kadry. WZ. Bank Żywności

Joanna Komar

Specjalista pracy socjalnej

Rejony socjalne: Węgajty, Godki, Giedajty, Warkały, Gutkowo, Wilimowo, Mątki. WZ. Gamerki Wielkie, Gamerki Małe, Stare Kawkowo, Nowe Kawkowo, Pupki, Jonkowo

Marta Cichowicz

Specjalista pracy socjalnej

Rejony socjalne:

Edyta Kachel

Specjalista pracy socjalnej

Rejony socjalne:

Anna Rynko

Starszy pracownik socjalny

Rejony socjalne: Kajny, Bałąg, Wrzesina, Szelągowo, Stękiny, Wołowno, Szałstry. WZ. Łomy, Garzewko, Porbady, Polejki, Jonkowo

Anna Szymańska

Świadczenia rodzinne, GKRPA

Lilia Krawczewska

Asystent rodziny

Diana Witek

Asystent rodziny

Magdalena Palińska

Wychowawca w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Szałstrach

Małgorzata Goerigk

Opiekunka domowa

Krystyna Piatczyc

Opiekunka domowa

 

Licznik odwiedzin: 151219