Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie

Lipowa 11, 11-042 Jonkowo

 

Strona główna

ZARZĄDZENIE NR 23/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie

z dnia 17 listopada 2021r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy inny niż niedziela w 2021 roku.

 

Na podstawie art. 33, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie następujący dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w dzień wolny pracy inny niż niedziela:

 za dzień 25 grudnia 2021 r.  -  dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek).

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie.

§3

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie oraz publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na drzwiach wyjściowych do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie oraz zamieszczenie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                     

                                                                                                                                                                                            KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jonkowie

Marta Cichowicz

                                                                                

Informacje

Liczba wyświetleń: 1008
Utworzono dnia: 01.02.2021

Historia publikacji

  • 18.11.2021 06:57, Administrator
    Edycja strony: Strona główna
  • 18.11.2021 06:56, Administrator
    Usunięcie załącznika: ZARZĄDZENIE 10/2021
  • 18.11.2021 06:56, Administrator
    Edycja strony: Strona główna