Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

CIEKAWOŚĆ - PIERWSZY STOPIEŃ DO ŚWIETLICY”


                                           

 

Zadanie pt. „Ciekawość – pierwszy stopień do Świetlicy” jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Świetlica- Dzieci – Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015 – edycja 2015”

 

CIEKAWOŚĆ – PIERWSZY STOPIEŃ DO ŚWIETLICY”

 

Idea projektu:

Celem inicjatywy jest złagodzenie niedostatków opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach, przystosowaniu dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie, tworzenie warunków do nauki i rozwoju zainteresowań, zapewnienie terapii wychowawczej zapobiegającej uzależnieniom, wdrażanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych. 

Efektem realizacji projektu będzie również poprawa warunków funkcjonowania świetlicy (remont, zakup sprzętu i wyposażenia), rozszerzenie planu pracy z dziećmi o blok zajęć edukacyjno-integracyjnych, nowe oddziaływania profilaktyczne, terapeutyczne, korekcyjne i kreacyjne, a także większe niż dotychczas zaangażowanie środowiska poprzez włączenie rodziców, innych członków rodzin oraz najbliższego otoczenia w działalność placówki.

Realizacji projektu przyświęcają wizja oraz cele zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2015-2020, a zwłaszcza zawarte w niej postulaty:

 • aby wszyscy mieszkańcy, również osoby doświadczające na co dzień trudności i barier w funkcjonowaniu, mogły czuć się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa,

 • aby w życiu rodzinnym i społecznym dominowały wzajemny szacunek i wsparcie, zrozumienie i tolerancja dla odmiennych poglądów, wysoki poziom solidarności społecznej oraz gotowość do niesienia pomocy osobom jej potrzebującym przy jednoczesnym braku przyzwolenia na dysfunkcję (np. uzależnienia, przemoc, przestępczość).

 

Okres realizacji projektu: 1 czerwiec – 31 grudzień 2015 r.

Realizatorzy: Gmina Jonkowo – Świetlica Socjoterapeutyczna w Szałstrach (funkcjonująca w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie).

Grupy docelowe projektu:

 1. 52 dzieci w wieku 6-12 lat (zarówno chłopcy jak i dziewczęta) w podziale na 5 grup wiekowych;

 2. 12 rodziców dzieci uczęszczających do Świetlicy;

 3. Wolontaryjnie również rodzice, mieszkańcy Szałstr i innych okolicznych miejscowości, a także osoby posiadające unikatową wiedzę i umiejętności, którymi będą dzielić się z dziećmi uczestniczącymi w projekcie;

 4. Kadra GOPS (kierownik, socjoterapeuci, psycholog, pracownicy socjalni), szkoły (pedagodzy, nauczyciele).

   

Harmonogram działań:

 • Rekrutacja uczestników projektu;

 • Program socjoterapeutyczny (czerwiec - grudzień 2015);

 • Akcja społeczna (czerwiec 2015);

 • Biwaki tematyczne (czerwiec – sierpień 2015);

 • Wyjazdy kulturalno – rekreacyjne (lipiec – sierpień 2015);

 • Wyjazd socjoterapeutyczny ( lipiec 2015);

 • Szkoła dla Rodziców (czerwiec – lipiec, wrzesień – grudzień 2015);

 • Zajęcia integracyjno – edukacyjne (czerwiec – grudzień 2015);

 • Remont budynku świetlicy (sierpień 2015);

 • Idą święta (grudzień 2015);

 • Promocja projektu (czerwiec – grudzień 2015).

 •                    

____________________________________________________________________________________________

 

                          

Zadanie pn. "Ciekawość - pierwszy stopień do Świetlicy" jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Świetlica - Dzieci - Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015-edycja 2015"

                               

________________________________________________________________________________________

 

CIEKAWOŚĆ - PIERWSZY STOPIEŃ DO ŚWIETLICY”

               

Zadanie pt. „Ciekawość – pierwszy stopień do Świetlicyjest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Świetlica- Dzieci – Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015 – edycja 2015

Opis wyjazdu socjoterapeutycznego do Wrocławia oczami dzieci: " Wycieczka do Wrocławia odbyła się w dniach: 10-13.08.2015. Pojechaliśmy pociągiem, a podróż trwała około 7godzin, w jedną stronę. Mieszkaliśmy w bardzo przytulnym hostelu "Absynt" w centrum miasta. Obiady jedliśmy w restauracji "Kuźnia smaku" na Starówce, były smaczne. Zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc, min.: Stare Miasto, Panoramę Racławicką, Afrykarium, Halę Stulecia, Sky tower, ponadto płynęliśmy statkiem, a także podążaliśmy śladem słynnych wrocławskich Krasnali. Byliśmy również w Aqua Parku, gdzie odpoczęliśmy po całodniowych wędrówkach. Bawiliśmy się świetnie!"

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, znajdujących sie w galerii :)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"CIEKAWOŚĆ - PIERWSZY STOPIEŃ DO ŚWIETLICY"                  
 
          
 
Zadanie pt. "Ciekawość - pierwszy stopień do Świetlicy" jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 - 2015 - edycja 2015.
 
 
W dniu 17 grudnia 2015 roku w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Szałstrach odbyło się SPOTKANIE OPŁATKOWE połączone z podsumowaniem projektu "Ciekawość - pierwszy stopień do Świetlicy". 
 
Podsumowanie projektu cieszyło się dużą frekwencją.  Na spotkaniu pojawili się  m.in rodzice, mieszkańcy wsi Szałstry na czele z Panią sołtys Elwirą Pyciarz, wójt Gminy Jonkowo pan Wojciech Giecko, przewodniczący Rady Gminy Jonkowo pan Sławomir Wydymus, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych i Promocji Gminy Jonkowo pani Małgorzata Świderska, dyrektorzy i pedagodzy wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum w Jonkowie, ksiądz Krzysztof Lauter, prezes Stowarzyszenia "Szałstry" pani Lidia Mossakowska, kierownik Posterunku Policji w Jonkowie pan Marcin Horn, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie i wielu innych znamienitych gości. 
 
W trakcie spotkania zaproszeni goście mogli podziwiać przygotowany przez dzieci   spektakl cieni, opowiadający o wszystkich ciekawych przedsięwzięciach realizowanych podczas trwania projektu, uzupełniony pokazami slajdów i zdjęć zrobionych w trakcie poszczególnych zajęć. Młodzi uczestnicy projektu bardzo serdecznie wspominali warsztaty geologiczne, zajęcia taneczne z elementami fitness, malowanie akwarelą, zajęcia kulinarne, zajęcia parateatralne, warsztaty zielarskie, biwak ceramiczny, wyjazd socjoterapeutyczny oraz wyjazdy na basen i do kina. 
 
Swoimi wrażeniami z realizacji projektu dzielili się także rodzice i mieszkańcy wsi Szałstry, którzy wspominali odnowienie pomieszczeń świetlicowych, "Szkołę dla Rodziców" oraz "akcję społeczną" w trakcie, której została odnowiona plaża nad jeziorem w Szałstrach oraz boisko do siatkówki, a także miejsce do spędzania czasu wolnego.  
 
Mając na uwadze, że spotkanie odbywało się w okresie przedświątecznym tradycji stało się zadość i nikt nie wyszedł z pustą ręką. W ramach warsztatów organizowanych w trakcie realizacji projektu dzieci własnoręcznie przygotowały dla wszystkich gości upominek, który zgodnie z tradycją Bożonarodzeniową wręczył gość specjalny - Święty Mikołaj. 
            
Po części artystycznej Wójt Gminy Jonkowo pan Wojciech Giecko i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie pani Daria Żyro wręczyli pisemne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w działania Świetlicy. 
 
Duże zaangażowanie dzieci, wychowawców, socjoterapeutów oraz rodziców w  przygotowanie SPOTKANIA OPŁATKOWEGO sprawiło, że całości imprezy towarzyszyła ciepła, świąteczna atmosfera, która uwieńczona przepysznym poczęstunkiem sprzyjała rozmowom i dalszej integracji wszystkich osób wokół działań świetlicowych.
   

 

Licznik odwiedzin: 150541