Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA MIEŚCI SIĘ W SZAŁSTRACH, CZYNNA JEST CODZIENNIE W GODZINACH 14.00-18.00

  • W GODZINACH 14.00-16.00 PRACUJEMY Z GRUPAMI TERAPEUTYCZNYMI Z PODZIAŁEM NA WIEK UCZESTNIKÓW

  • W GODZINACH 16.00-18.00 ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE DZIECI I MŁODZIEŻ DO WSPÓLNEGO SPĘDZANIA CZASU

Świetlica socjoterapeutyczna w okresie wakacyjnym
tj. lipiec - sierpień czynna jest w godzinach 10:00 - 14:00.

.

DO ŚWIETLICY MOGĄ UCZĘSZCZAĆ DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 6-16 LAT, A TAKŻE ICH OPIEKUNOWIE PO KONSULTACJACH Z WYCHOWAWCAMI

W ŚWIETLICY PRACUJĄ NAUCZYCIELE- WYCHOWAWCY I TERAPEUCI.

    

 

OFERTA ŚWIETLICY:

  1. ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE UCZĄCE:

- porozumiewania się bez przemocy

- odreagowania stresu

- rozumienia- nazywania i panowania nad emocjami

- wyrażania uczuć i emocji

- rozumienia i okazywania uczuć oraz mówienia o uczuciach

- zachowania się w trudnych dla dziecka sytuacjach

- poznawania swoich mocnych i słabych stron

- reagowania na przemoc

- wiary we własne możliwości

- samodzielności i odpowiedzialności

- zasad zachowania w grupie

- zdrowego stylu życia

- unikania środków i substancji szkodliwych dla organizmu dziecka

 

  1. POMOC DZIECIOM W ODRABIANIU LEKCJI

  2. INDYWIDUALNA POMOC DZIECCIOM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W NAUCE I ZACHOWANIU

  3. NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAGOSPODAROWANIA WOLNEGO CZASU W SPOSÓB AKCEPTOWANY SPOŁECZNIE DLA wzmacniania ich zdrowia i rozwoju osobistego poprzez rozwijanie zainteresowań, zdolności, kreatywności, poczucia własnej wartości

  4. SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

  5. WDROŻENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI poprzez stwarzanie okazji do pozyskiwania środków na potrzeby świetlicy

  6. NAUKA ODPOWIEDZIALNOŚCI I TROSKI O DRUGIEGO CZŁOWIEKA I O MIENIE ŚWIETLICY, która jest wspólnym dobrem uczestników świetlicy

KAŻDEGO DNIA DZIECI OTRZYMUJĄ POSIŁEK, KTÓRY SAMODZIELNIE PRZYGOTUJĄ

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i ich opiekunów do korzystania z bogatej oferty placówki.

UPRZEJMIE PROSIMY TAKŻE PRZYJACIÓŁ O WSPARCIE RZECZOWE ŚWIETLICY I NASZYCH PODOPIECZNYCH ZA CO Z GÓRY DZIĘKUJEMY.

WYKORZYSTAMY NA PEWNO KAŻDĄ FORMĘ POMOCY I ZA KAŻDĄ BĘDZIEMY WDZIĘCZNI.

 

Jesteśmy ze sobą czały czas, uczymy się nowej, innej jakości życia.

Świetlica socjoteraputyczna
"Szuwarek"
w Szałstrach.

 

  

Licznik odwiedzin: 150506