Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Informujemy, że wnioski do pobrania obowiązują od 01.10 2017r. do nadal

 

Wymagane załączniki do wypełnienia przez wnioskodawcę do poszczególnych świadczeń

 

I.   Zasiłek rodzinny - formularze .

1.     wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego  zał. SR-1

2.     załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego (tylko dla osób których skład rodziny jest większy niż 6 os.)- zał. SR-1Z

3.     oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym(…) zał ZSR-04

4.     oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny osiągniętych w roku kalen. Poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym(…) zał. ZSR-05

5.     oświadczenie wnioskodawcy o wysokości  składek zdrowotnych (…)-- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS _ zał.

6.     Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa  rolnego (…) zał. ZSR-07

II.  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)

1.        wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka  zał. SR-2

2.        załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka  (tylko dla osób których skład rodziny jest większy niż 6 os.)- zał. SR-2Z

3.        oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym(…) zał ZSR-04

4.        oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny osiągniętych w roku kalen. Poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym(…) zał. ZSR-05

5.        oświadczenie wnioskodawcy o wysokości  składek zdrowotnych (…)-- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS _ zał.

6.        Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa  rolnego (…) zał. ZSR-07

III.  Zasiłek pielęgnacyjny

1.     wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zał. SR-3

IV.  Specjalny zasiłek opiekuńczy

1.     wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego SR-4

2.     załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (tylko dla osób których skład rodziny jest większy niż 6 os.)- zał. SR-4Z

3.     oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym(…) zał ZSR-04

4.     oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie swoim albo członka rodziny osiągniętych w roku kalen. Poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym(…) zał. ZSR-05

5.     oświadczenie wnioskodawcy o wysokości  składek zdrowotnych (…)-- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS _ zał.

6.     Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa  rolnego (…) zał. ZSR-07

V.  Świadczenie pielęgnacyjne

1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zał. SR-5

 VI.  Świadczenie rodzicielskie

1.     wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

 

 

 

Załączniki:

Licznik odwiedzin: 151301