Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki
                                    
 
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 
„W ZDROWIU PRZEZ CAŁE ŻYCIE”
 
Idea projektu: 
Nadrzędnym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia marginalizacją osób starszych zamieszkujących na terenie Gminy Jonkowo poprzez działania aktywizacyjne i edukacyjne, sprzyjające kształtowaniu zachowań prozdrowotnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:
1)Zwiększenie aktywności edukacyjnej 15 osób w wieku od 60 lat wzwyż poprzez udział w warsztatach i spotkaniach.
2)Kształtowanie postaw ukierunkowanych na aktywność fizyczną poprzez uczestnictwo 20 osób w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
3)Zwiększenie świadomości i wiedzy 50 osób w tematach związanych ze zdrowiem poprzez uczestnictwo w spotkaniach otwartych i spotkaniu podsumowującym projekt. 
4)Stworzenie warunków do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród seniorów i młodzieży, poprzez wspólne uczestnictwo 20 osób w zajęciach.
 
Okres realizacji projektu: 1 sierpnia – 31 grudnia 2016 r.
 
Realizatorzy:  Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych oraz Gmina Jonkowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (partner); współpraca nieformalna: Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jonkowie
 
Grupy docelowe projektu:
Projekt adresowany jest bezpośrednio do dwóch grup:
1)osób, które ukończyły 60 rok życia, zamieszkujących na terenie Gminy Jonkowo, w tym m.in. członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Jonkowie – 15 osób;
2)młodzieży gimnazjalnej, która wolontaryjnie poprowadzi warsztaty dla seniorów oraz w ramach integracji międzypokoleniowej będzie uczestniczyć z seniorami w zajęciach – 5 osób.
W spotkaniach otwartych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Jonkowo.
 
 

Licznik odwiedzin: 151326