Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015

 

 „POKOLENIA NIE MAJĄ GRANIC”

Idea projektu:

Celem inicjatywy jest zbudowanie lokalnej społecznej sieci wolontariatu międzypokoleniowego na rzecz seniorów w Gminie Jonkowo, szczególnie dla osób samotnych, niepełnosprawnych, o ograniczonej samodzielności. Chodzi o integrację międzypokoleniową oraz poprawę sytuacji osób starszych znajdujących się w gorszym położeniu. Cel ten będzie realizowany poprzez: wspólne uczestnictwo młodzieży i seniorów w warsztatach, spotkaniach i wyjazdach; działania na rzecz upowszechniania idei wolontariatu oraz bezpośrednie wsparcie osób starszych.

Realizacji projektu przyświecają wizja oraz cele zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2015-2020, a zwłaszcza zawarte w niej postulaty:

 • aby wszyscy mieszkańcy, również osoby doświadczające na co dzień różnych trudności i barier w funkcjonowaniu (np. osoby starsze i niepełnosprawne), mogły czuć się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa,
 • aby w życiu rodzinnym i społecznym dominowały wzajemny szacunek i wsparcie, zrozumienie i tolerancja dla odmiennych poglądów, wysoki poziom solidarności społecznej oraz gotowość do niesienia pomocy osobom jej potrzebującym.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia – 31 grudnia 2015 r.

Realizatorzy: Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych (lider) oraz Gmina Jonkowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (partner); współpraca nieformalna: Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jonkowie

Grupy docelowe projektu:

 1. Młodzież w wieku gimnazjalnym (12 osób, zarówno chłopcy jak i dziewczęta).
 2. Seniorzy – członkowie gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów (6 osób).
 3. Osoby starsze znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji – w podeszłym wieku, samotne, niepełnosprawne, o ograniczonej samodzielności (12 osób).
 4. Kadra GOPS (kierownik, pracownicy socjalni), szkoły (pedagodzy, nauczyciele), a także rodzice i inne osoby zaangażowane w pracę z młodymi wolontariuszami (12 osób).
 5. Do pośrednich adresatów można zaliczyć całą populację młodzieży gimnazjalnej w Gminie, wśród której upowszechniane będą rezultaty projektu.

Harmonogram działań:

 • Rekrutacja uczestników projektu (kwiecień 2015)
 • Integracja międzypokoleniowa: warsztaty integracyjne i arteterapii, wyjazd integracyjny (maj-czerwiec 2015)
 • Badania ankietowe wśród młodzieży służące poznaniu ich świadomości, przekonań oraz postaw wobec osób starszych (maj-czerwiec 2015)
 • Warsztaty edukacyjne: prelekcje, szkolenia dla wolontariuszy i kadry, wizyty studyjne (czerwiec-listopad 2015)
 • Wsparcie osób starszych poprzez wolontariat międzypokoleniowy (czerwiec-grudzień 2015)
 • Warsztaty filmowe służące opracowaniu spotu promującego wolontariat na rzecz osób starszych (wrzesień-listopad 2015)
 • Promocja wolontariatu wśród młodzieży (listopad-grudzień 2015)

____________________________________________________________________________________________

 

Warsztaty integracyjne –16 maja 2015 r.

Integracja międzypokoleniowa stanowi jeden z najważniejszych aspektów projektu „Pokolenia nie mają granic”. Aby tych granic i barier faktycznie nie było, istotne jest wzajemne poznanie się młodzieży i seniorów, wspólnie spędzony czas, rozmowa, a także praca nad osiągnięciem celu, który łączy. Pierwszą ku temu okazją były warsztaty integracyjne w świetlicy szkolnej w Nowym Kawkowie.Podczas spotkania początkowe obawy i nieśmiałość uczestników ustąpiły miejsca wspólnej akcji i dobrej zabawie, w trakcie której różnice wieku okazały się nie mieć znaczenia. Tak więc miło i aktywnie spędziliśmy czas.

Warsztaty arteterapii – 23 maja 2015 r.

Integracji międzypokoleniowej ciąg dalszy… Uczestnicy projektu spotkali się w świetlicy w Szałstrach, podczas warsztatów arteterapii. Przełamywaniu lodów służył wspólny śpiew i tworzenie prac plastycznych, których motyw przewodni stanowiły „Odgłosy natury”.

                   

____________________________________________________________________________________________

 

Jaka jest skala przemocy wobec osób starszych? Czy występuje w naszym sąsiedztwie? Jak jej przeciwdziałać oraz kiedy i w jaki sposób reagować? Ofiarami jakich przestępstw najczęściej stają się seniorzy? Jak zadbać o ich bezpieczeństwo?

Na te i wiele innych pytań można było poznać odpowiedź na prelekcji „Zadbajmy o bezpieczeństwo seniorów”, która odbyła się 14 lipca br. w Jonkowie. Spotkanie poprowadziły funkcjonariuszki Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie – asp. szt. Joanna Śmilgin-Lis oraz st. asp. Joanna Radek. 

      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Pokolenia nie mają granic” - Spotkanie podsumowujące projekt

Projekt „Pokolenia nie mają granic” obejmował działania służące budowie sieci wolontariatu międzypokoleniowego w Gminie Jonkowo. Wiele jego efektów nie ma widocznego charakteru, przyjmując wymiar indywidualny i wyrażając się w szacunku, poczuciu bezpieczeństwa i wdzięczności za otrzymane wsparcie. Zachęcamy natomiast do zapoznania się z „namacalnymi” rezultatami podjętych działań – broszurą, którą wypracowaliśmy we współpracy z osobami zaangażowanymi w realizację projektu; oraz spotem promującym integrację międzypokoleniową nakręconym przez uczestników pod czujnym okiem Michała Bartoszewicza.

Spotkanie podsumowujące projekt
Nadszedł czas na pierwsze refleksje oraz podzielenie się wrażeniami z tego, co działo się w czasie projektu. Okazją ku temu było spotkanie podsumowujące, które odbyło się 14 grudnia w Gimnazjum w Jonkowie – podziękowaniom, miłym słowom i zapewnieniom o kontynuacji podjętych działań nie było końca…

Zapraszamy do broszury http://www.fundacjaofip.pl/images/Pokolenia/Broszura.pdf

Zapraszamy do obejrzenia spotu https://www.youtube.com/watch?v=x_bIwvxds5I&feature=youtu.be

                 

 

Licznik odwiedzin: 151179