Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

INWEST EKSERT - SZKOLENIA w partnerstwie z Edkacyjna - Szansa AZIRO wspólnie ralizują projekt "Edukacja szansą lepszego jutra" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach umowy podpisanej z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr RPWM.11.01.02-28.0003/20, uruchamia procedurę naboru uczestników do projektu.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-64 lata, zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Powiatu Olsztyńskiego m.in. bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. W ramach projetu proponowane jest wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, coacha, pośrednika pracy, szkolenia zawodowe zgodnie z potrzebami uczestników i rynku pracy (np. pracownika biurowy, kosmetyczna, prawo jazdy kat. B itp.) oraz 3 miesięczne staże.

W przypadku, gdy będą Państwo zainteresowani uczestnictwem, prosimy o kontakt w formie mailowej pod adresem inwestekspertszkolenia@gmail.com, bądź pod nr telefonu 501 505 800.

Z poważaniem

INWEST EKSPERT - SZKOLENIA

Licznik odwiedzin: 151322