Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Klub Integracji Społecznej w Jonkowie został powołany 25.05.2005 roku. Jest to jednostka organizacyjna, której zasadniczym celem jest udzielenie indywidualnym osobom oraz członkom ich rodzin pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

Jako Klub Integracji Społecznej udzielamy wsparcia dla integrowania się grup osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. Osobom należącym do KIS pomagamy w samoorganizacji, w podejmowaniu przez nich wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej.

Jesteśmy otwarci na potrzeby lokalnego środowiska, staramy się dopasować swoim zakresem świadczonych usług i działaniem do potrzeb wszystkich mieszkańców gminy Jonkowo.

Licznik odwiedzin: 150495